„Budoucnost bude patřit trendu nízkoenergetických a pasivních objektů," je přesvědčen ředitel stavební školy ve Vysokém Mýtě Pavel Vacek s tím, že ale specializovaná instituce, která by se věnovala přípravě odborníků, v kraji chybí. I proto uvítal iniciativu hejtmana Martina Netolického, který v minulém týdnu uspořádal setkání právě ve vysokomýtské škole, jehož výstupem by měl být vznik prvního Centra pasivního bydlení v kraji. „Nabízí se objekt stavební školy ve Vysokém Mýtě na ulici Kpt. Popplera, který škola v současné době nevyužívá," uvedla radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová, která se setkání též zúčastnila.

Jedním z důvodů k setkání zástupců škol, kraje a odborníků z oboru byl i fakt, že pasivní bydlení je jednou z cest, jak dosáhnout cíle, ke kterému směřuje Evropská unie, a to snížení skleníkových emisí a celkové spotřeby energie. „Zároveň chce u celkové spotřeby energie dosáhnout dvacetiprocentního podílu obnovitelných zdrojů," uvedl hejtman Martin Netolický. „Jsem přesvědčený, že je nutné pracovat jak s odbornými pracovníky ve stavitelství, tak prezentovat tuto alternativu veřejnosti. Proto se chceme zasadit o vznik nejen informačního, ale i školicího centra, které by tuto úlohu do budoucna plnilo," dodal hejtman.

Ředitel školy tento návrh vítá. „Problematika je poměrně komplikovaná, nejedná se pouze o tepelně-izolační materiál, ale i o rekuperační jednotky, větrání, klimatizace, energie jako takové a další. Je třeba k ní odborníky připravovat," popisuje Pavel Vacek. Ve škole by centrum rádi viděli v rámci nově připravovaného studijního oboru vyšší školy se zaměřením na nízkoenergetické a pasivní objekty. „V současné době zjišťujeme možnosti získání dotace z evropských fondů na potřebnou rekonstrukci a úpravu budovy pro tyto účely, ale také na zajištění školicích kapacit," doplnil Martin Netolický.

Detaily rozhodují

O pasivní domy je v tuzemsku stále větší zájem. „Mnoho lidí si myslí, že když dostatečně zateplí konstrukce a detaily budou řešit jako naši otcové při stavbě svého domu, bude dům úsporný a s dlouhou trvanlivostí stavebních konstrukcí. Což je omyl, právě detaily jsou odlišné a přinášejí úspory energie a delší životnost konstrukcí," říká Tomáš Vanický, který je členem sdružení Centrum pasivního bydlení a je spoluautorem studie na téma pasivních domů.

Pasivní domy mají řadu výhod i nevýhod. „Uživatelských výhod při správném návrhu a provedení je mnoho, stejně jako odborné literatury," přibližuje specialista. Nevýhodou podle něj může být i nutná pomoc odborníků. „Už nestačí ke stavbě pozvat kamarády z okolí," přibližuje. Další nevýhodou je nutnost přeměnit své zažité návyky, aby uživatel naplnil technické předpoklady projektu. „Je to v podstatě stejné jako u automobilu. U automobilu s šestistupňovou převodovkou můžeme mít v technickém průkazu uvedenu spotřebu pět litrů na sto kilometrů, pokud však budeme řadit pouze do stupně tři či čtyři, spotřeba bude vyšší," dává příklad Tomáš Kopecký.