Díky zajímavě koncipovanému projektu město získalo finanční podporu Evropské unie na další ročník Dnů partnerství, při nichž se v polovině září setkají občané partnerských měst České Třebové z Itálie, Polska a Slovenska.

Kulturní dědictví

Letošní téma projektu – Kulturní dědictví v partnerských městech – hodnotící komisi zaujalo natolik, že získalo dotaci téměř 15 tisíc euro z projektu „Citizen´s Meetings“. Dny partnerství budou zahájeny 12. září příjezdem asi 150 občanů Agrate Brianza, Olawy a Svitu do Prahy, kde je čeká prohlídka města. O den později bude program zahájen v České Třebové. Bude mít část literární, výtvarnou a hudební. Programy se uskuteční na různých místech města (rotunda, kostel, domov důchodců, klub Modrý trpaslík) i v Kozlově. „Snažíme se nabídnout program Dnů partnerství co nejvíce lidem,“ zdůvodnila široký rozptyl akcí místostarostka Jaromíra Žáčková.

Mezi doprovodnými akcemi bude společný výstup na Králický Sněžník, výstava dětských výtvarných prací, fotografií nebo koncert souborů ze zúčastněných měst. Kulturní dědictví České Třebové bude reprezentovat dílo malíře Maxe Švabinského a spisovatelky Boženy Němcové. Na Dnech partnerství, jež potrvají od 13. do 16. září, se budou podílet místní instituce a řada dalších spolků, organizací. Vítána je také aktivita občanů. „Budou osloveni otevřeným dopisem, v němž budou seznámeni s aktivitami a zároveň požádáni o pomoc při organizačním zajištění akce,“ uzavřela Jaromíra Žáčková.