Město je připraveno rozdělit jeden a půl milionu korun. Smyslem participativního rozpočtu je, aby občané sami navrhovali projekty do 400 tisíc, ale i menší - třeba novou lavičku, pítko nebo altánek. Ale očividně vládne neochota, pohodlnost anebo - což je možné - nedostatečná informovanost. To ostatně připustil starosta města František Pilný.

"Opravdu nevím, proč lidé nemají zájem. Musíme nějakým způsobem zvýšit propagaci, tohle je opravdu tristní," řekl.

Každý obyvatel města může peníze na realizaci svého nápadu získat. Na webu města či v mobilní aplikaci ho veřejnost podpoří anebo dá záporný hlas, taková jsou pravidla participativního rozpočtu. V současné době jsou přihlášeny jen tři návrhy, a to autobusová zastávka v Topolské ulici se zelenou střechou, doplnění herních prvků na dětském hřišti v Medlešicích a trvalkové záhony na Žižkově náměstí v Chrudimi. Ve srovnání s jinými městy Pardubického kraje je to žalostně málo.

Online prezentace projektů Tvořím Chrudim:

| Video: Youtube

"Zatím s participativním rozpočtem neskončíme, ale pokud to takto půjde dál, zvažoval bych to," připustil starosta.

"Nabídnout lidem možnost se podílet na utváření města je skvělá myšlenka, ale je potřeba o ni pečovat a dál ji rozvíjet. Je to budoucnost demokratické správy menších samosprávných celků a neměli bychom si ji nechat ukrást."

Pavel Štěpánek, bývalý radní města Chrudim

S nápadem zapojit veřejnost do městských investic přišel dnes již bývalý radní Pavel Štěpánek, který vše připravil a zastřešil.

"Jsem teď velmi smutný z toho, jaký to má, nebo spíš nemá, vývoj. Chybí neustálá propagace a osvěta mezi Chrudimáky. Bohužel to teď vypadá, jako bychom si to dělali pro sebe. Přihlásily se tři projekty, z toho dva přinesl jeden a ten stejný člověk - zastupitel - který měl své projekty už i v předchozích letech. A není určitě špatně, že je aktivní a s těmi projekty přichází, to chválím. Špatně je to, že město - a konkrétně úřad Zdravého města - tento projekt náležitě nepropaguje v době, kdy se mají projekty přihlašovat. Nijak nemotivuje, nenabízí aktivně svou součinnost a lidé v Chrudimi o tom zkrátka často neví. Když si spojím, že daný předkladatel je velmi úzce spojený se Zdravým městem, tak ve mě rostou pochybnosti, zda to nebylo záměrné," řekl Deníku Pavel Štěpánek.


Nahrává se anketa ...

V Heřmanově Městci v letošním roce občané své návrhy k vylepšení života ve městě nepodávají, protože participativní rozpočet tam letos poprvé není. Ale důvodem není nízký zájem veřejnosti. "Rozpočet roku 2023 byl sestaven jako úsporný vzhledem k dodělání autobusového terminálu," sdělila místostarostka Zuzana Dvořáková.

Ani v Hlinsku participativní rozpočet není. "Je s ním spojena velká agenda. My máme každoročně v rozpočtu města vyhrazené peníze pro naše místní části a s občany při setkáních diskutujeme o tom, co je třeba vylepšit," řekl hlinecký starosta Miroslav Krčil.

Ale třeba radnice v Litomyšli na rozdíl od Chrudimě problém s naplněním participativního rozpočtu nemá ani v nejmenším. Přihlášeno bylo v letošním roce patnáct projektů a do hlasování se přihlásilo tisíc lidí. V projektech realizovatelných do 400 tisíc korun zvítězil projekt Šachové stolky: Unikátní hřiště v Litomyšli. V kategorii do 100 tisíc korun pak největší podporu získal návrh Dílna Litomyšl - jedeme dál.

Některé projekty sklidily v Litomyšli velký úspěch. Například veřejná Dílna vzniklá z bývalé výtopny. 

S velkým zájmem se setkává participativní rozpočet i v jiných městech Pardubického kraje, jen namátkou třeba v Žamberku nebo v České Třebové.

close O participativní rozpočet nemají lidé v Chrudimi absolutně žádný zájem. info Zdroj: Tvořím Chrudim zoom_in O participativní rozpočet nemají lidé v Chrudimi absolutně žádný zájem.