Po vánočních prázdninách bude celé gymnázium, stejně jako žáci a pedagogové dalších dvou ústeckých škol, chodit na obědy jinam. Školní jídelna se z objektu s narušenou statikou stěhuje do nové vývařovny v náhradních prostorách v budově Okresní správy sociálního zabezpečení.
Ke smutnění vedly gymnazisty i pragmatické důvody, do jídelny to ze školy měli pár kroků. „Byla hned vedle, už tam nebudeme první,“ posteskl si jeden ze studentů, jenž se obává stání ve frontách.

Když se letos definitivně rozhodlo o stěhování jídelny do náhradních prostor, zpočátku nebylo jisté, zda bude mít dostatečnou kapacitu pro stávající strávníky. Školy se vejdou všechny, ne už však veřejnost.

VÝRAZNĚ MENŠÍ
Premiéru si nová jídelna odbude 3. ledna. „Na přesun stravovacího zařízení jsme připraveni, nicméně teprve reálný provoz ukáže, které slabiny nových prostor komfort našeho školního stravování nejvíce postihnou. Nová jídelna je objektivně výrazně menší, přístup do budovy omezenější, prostory šatny velmi stísněné. Vše bude vyžadovat od strávníků mnohem větší kázeň a dodržování pravidel,“ uvedl ředitel ústeckého gymnázia Marek Hoffmann.

Podle jeho slov všechny dotčené školy přijaly preventivní opatření, upravily rozvrh a důležitá bude i větší komunikace při koordinaci obědových přestávek. „To přináší i některé úpravy znamenající prodloužení vyučování, oběd ‚příliš brzy‘, kdy třída má ještě čtyřhodinové odpolední vyučování,“ podotkl ředitel gymnázia s tím, že na půdě jejich školy se v tomto týdnu setkaly všechny zainteresované strany, aby eliminovaly extrémní situace v jídelně a předešly jim.

Podle Marka Hoffmanna se důsledky přesunu nedají předem zcela odhadnout, vše ukáže až provoz naostro v lednu. Obavy a určitá nejistota tu však jsou. „Může se objevit úbytek strávníků jak z řad studentů, tak mezi učiteli, kteří již logicky jednají o jiné formě závodního stravování. Případný úbytek strávníků může však zase způsobit potíže jídelně a podobně,“ dodal Marek Hoffmann.