ZÁCHLUMÍ – Z rozpočtu obce schváleného pro letošní rok se již „rozjela“ jedna akce. Stala se jí první etapa výměny oken v objektu Fontány: v části, kde jsou v patře obecní malometrážní byty.

Půjde o 34 oken, práce se zcela určitě stihnou, jak ujistil starosta obce Josef Franc, tak do dvou měsíců: „Jen co se okna vyrobí, okamžitě se začne. Našli jsme na to peníze v rozpočtu, okna byla již dost špatná. Jinou věcí je, že jsme nakoupili pozemky a tvoříme minimálně šest nových stavebních parcel. První zájemci o výstavbu se již ozývají, čekáme jedině už na geometrický plán.“ Tím obec konkrétně podporuje zájem obyvatel o to, aby zůstávali na venkově. Jinou akcí budou opravy na hřbitově v Liticích nad Orlicí, části vesnice, kde chtějí u Divoké Orlice zřídit ještě dětský park. „Postupně dojde také k rekonstrukci několika úseků místních vozovek, které nejvíce potřebují opravy, a to asi tak za 350 tisíc korun,“ doplnil starosta tradiční práce, které vlastně pokračují ve vesnici po několik let.