„Jedná se o úpravy zeleně, vznikne nové posezení, mění se reliéf celého území a v neposlední řadě zde bude osazený nový vodní prvek s recyklací vody,“ vypočítal. Vzniknou tu i nové trvalkové záhony, vysazeno bude pět okrasných jabloní. Náklady jsou pět milionů, lidem park znovu začne sloužit koncem roku.

„Kromě revitalizace zeleně a nového vodního prvku vybudujeme nové chodníky a veřejné osvětlení. Revitalizaci parku provádíme podle návrhu krajináře Lukáše Štefla, který s námi na úpravách veřejné zeleně ve městě spolupracuje už téměř dva roky,“ dodal starosta František Jiraský.

Okolo nového vodního prvku, jenž bude mít podobu válce, zahradníci vytvoří trvalkové záhony, které pokvetou od jara do podzimu. Vedle záhonů vysadí pět okrasných jabloní, které vhodně doplní stávající stromy. Počítá se i s velkoplošnou výsadbou cibulovin, které na jaře barevně rozzáří okolní trávníky. Předpokládaný rozpočet revitalizace parku je kolem 5 milionů korun.

Stavební část bude hotová do konce srpna. Od září nastoupí zahradní firma, která vysadí květiny a zrevitalizuje stávající zeleň a stromy. Revitalizovaný park Otmara Vaňorného začne sloužit veřejnosti koncem roku. Na rozkvetlé trávníky a trvalkové záhony se návštěvníci parku mohou těšit až v příštím roce.

HOŘET ZAČALO NEJSPÍŠ OD KOMÍNA. Střecha roubenky se celá propadla, škoda dosáhla milionu korun.
Čtyři sta let starou chalupu zničil oheň