„Učiliště má v regionu silnou tradici, je významné nejen pro místní obyvatele, ale dojíždí sem i žáci z Polska a Olomouckého kraje. Stavební úpravy jsou zcela jistě potřebné, rekonstrukce však musí být postupná,“ sdělil krajský radní Josef Kozel. Ten v minulém týdnu osobně školu navštívil.

Kromě učiliště Josef Kozel nahlédl také do budovy zdejší speciální školy. Ani tu neminou rozsáhlejší stavební úpravy. „Prioritní je v tuto chvíli výměna osvětlení ve třídách, rekonstrukcí musí projít také střecha včetně hromosvodu. I v případě této školy platí, že nutné opravy se budou muset rozfázovat,“ uvedl radní Kozel.