Vzhledem k pouze minimálnímu meziměsíčnímu poklesu počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání zůstal podíl nezaměstnaných osob téměř ve všech okresech i v celém kraji na hodnotách minulého měsíce. Pouze v okrese Ústí nad Orlicí (pokles o 42 osob) se tento podíl snížil z 2,7 % na 2,6 %.

Z evidence pardubického úřadu práce během minulého měsíce odešlo celkem 1 478 uchazečů . Bylo to o 286 osob méně než v předchozím měsíci a o 159 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. S přispěním Úřadu práce se podařilo umístit na trhu práce 1 022 uchazečů o zaměstnání, což je o 26 % více než ve stejném období předchozího roku.

„Trh práce se v červnu vyvíjel v souladu s dlouhodobými trendy i sezónním obdobím. Sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, těžbě a v menší míře v cestovním ruchu a hotelnictví jsou v plném proudu. Nabídky letních brigád na Úřadu práce jsou nadále spíše sporadické, jelikož většina zaměstnavatelů hledá krátkodobé pracovníky přes sociální sítě nebo stávající zaměstnance. V červnu jsme zaznamenali klasický vývoj, kdy počet nově registrovaných uchazečů o zaměstnání byl nižší než počet těch, kteří evidenci opustili,“ uvedla Jana Urbánková, ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Pardubicích.

Dle profesí přichází do evidence nejvíce pomocných nebo montážních pracovníků, převážně jde o místa ve směnných provozech s nižším mzdovým ohodnocením. Ve větších počtech pak také přicházejí pracovníci obchodních řetězců, kde je vzhledem k náročnosti práce, nepravidelné pracovní době a nižším mzdám vysoká fluktuace. Téměř výhradně se jedná o ženy. Obdobně jsou ženami nejvíce obsazovány pozice administrativních pracovníků, nebo uklízeček.

Pardubický kraj zůstává krajem s nejnižším podílem dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání.

„V oblasti rekvalifikací a vzdělávacích kurzů v našem kraji roste zájem o tzv. DIGI vzdělávání a DIGI kurzy. Mezi nejžádanější kurzy patří kurzy zaměřené na umělou inteligenci. Zvyšuje se i poptávka po novém projektu DIGI pro firmu, určeném pro vzdělávání zaměstnanců,“ dodala.

V první polovině letošního roku došlo oproti stejnému období roku 2023 k masivnějšímu využívání nástroje Společensky účelného pracovního místa financovaného z prostředků ESF+. Zároveň však došlo ke zrušení podpory veřejně prospěšných prací v projektech financovaných ESF+ a zpřísnění kritérií pro realizaci veřejně prospěšných prací z čistě národních prostředků.