Skupina poté působila na Královéhradecku a Rychnovsku, než se dostala v říjnu roku 1944 do Žamberka. Právě zde v osadě Polsko nalezla úkryt u rodiny Žabkových a zde byla skupina také odhalena a zlikvidována gestapem 16. ledna 1945. Letos si připomínáme již 72. výročí těchto válečných událostí.
Pietního aktu se zúčastnili tradičně zástupci vojenských organizací a veteránů i příbuzní spolupracovníků paraskupiny, kteří v boji za svobodu nasadili své životy. Skupina Barium se významně zapsala do historie Vysoké nad Labem i Žamberka. Byla jedním z nejúspěšnějších výsadků, posílala zpravodajské informace do Londýna exilové vládě a podílela se na přípravě ozbrojeného povstání. O podrobnostech seskoku skupiny u Vysoké nad Labem a jejím působení v okolí Hradce Králové povídal žamberský badatel Vladislav Severin na obecním úřadě a na dané téma se rozpoutala živá debata. Mnohé informace byly pro Vysocké nové a velmi cenné.

Monika Škodová