Roškotovo divadlo patřilo dnes oblastnímu kolu soutěže „Paragraf 11/55“, která je zaměřena na prevenci kouření u mladistvých. Tématem soutěže je dodržování novely zákona, která zvyšuje hranici pro prodej cigaret a tabákových výrobků ze šestnácti na osmnáct let. Šlo o jedno ze tří oblastních kol v regionu, kterým předcházela kola školní.

Zmíněná soutěž je určena žákům 6. až 9. ročníků základních škol a jim odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, účastní se jí vždy pětičlenná družstva. Jejich členové včera ve třech bodovaných kolech řešili úkoly spojené s porušováním zákonů, ve čtvrtém prokazovali svou zručnost, v posledním pátém pak na fotografiích odhadovali věk svých vrstevníků a rozhodovali se, zda by jim prodali tabákové výrobky.

Do soutěže se na Orlickoústecku zapojilo osmnáct škol. Mezi šesti družstvy, která včera v Roškotově divadle změřila své vědomosti a dovednosti, byli nejúspěšnější reprezentanti Základní školy Komenského Ústí nad Orlicí Poslední oblastní kolo soutěže „Paragraf 11/55“ se uskuteční zítra v Žamberku.