Zpráva o papežově apelu zastihla děkana ústecké římsko-katolické farnosti Vladislava Brokeše na jeho poutní cestě do Santiaga de Compostela. „Je to určitě téma, nad kterým bychom se měli zamyslet, je to výzva, na kterou je potřeba reagovat," vzkázal ze Španělska Vladislav Brokeš.

Připravena jednat je i římskokatolická farnost v Žamberku. „Monitorujeme, jaká by z naší strany byla možnost pomoci, a čekáme na další instrukce z vedení," dodává duchovní správce farnosti v Žamberku Oldřich Kučera. Výzvu si bere k srdci i lanš-krounský farář Zbigniew Czendlik. „Nápad rozmělnit uprchlíky do farností vidím jako pozitivní. Je to šance, jak by se uprchlíci mohli rychle a snadno integrovat do společnosti. Když bude ve farnosti jedna utečenecká rodina, na společnost to nebude mít žádný významný dopad," míní Zbigniew Czendlik. Při vytipovávání církevních objektů vhodných pro uprchlické rodiny připadá na Lanškrounsku v úvahu prázdná fara v Lukové. „Už půl roku jednáme o prodeji objektu, který pro nás představuje zátěž," uvedl Zbigniew Czendlik. Jak však zdůraznil, takový krok by se neobešel bez souhlasu a spolupráce s dalšími státními institucemi. „Muselo by to být kolektivní rozhodnutí, které by bylo nutné prodiskutovat i s vedením města nebo našimi farníky," dodal kněz .

Královéhradecká diecéze se zapojí do pomoci uprchlíkům

Východní Čechy – „V naší diecézi již nyní žijí rodiny ze Sýrie a účastní se života farností. Pokud by Česká republika povolila na svém území legální pobyt dalších lidí, kteří by potřebovali pomoc, farnosti se do pomoci podle svých možností zapojí," sdělil včera Deníku mluvčí královéhradeckého biskupství Lukáš Peška.

Myšlenku rozmístit uprchlické rodiny do farností namísto nuceného pobytu v uprchlických táborech se líbí také lanškrounskému faráři Zbigniewu Czendlikovi. Vidí však, že společnost toto téma dělí na dva tábory, už se setkal i s nenávistnými ohlasy lidí. Strach z přílivu migrantů považuje za zbytečný.

„Myslím si, že jsme tranzitní zemí, stejně jako Slovensko, Polsko nebo Maďarsko. Česká republika není místem, kde by chtěli pobývat a žít, jejich cíl je někde jinde," podotkl Zbigniew Czendlik.

Čeští a moravští biskupové nabídli pomoc vládě s přijetím rodin uprchlíků už v červenci. Zároveň vyjádřili připravenost pomáhat v jejich integraci a hledání dalších možných forem pomoci. Nabídka podle mluvčího České biskupské konference Františka Jemelky stále platí.

V Česku je přes 2400 farností. Na potřeby uprchlíků už reaguje charita, kterou katolická církev zřizuje. Organizuje pro ně například sbírky ošacení.