Každá představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám.

Žáci ZŠ Sopotnice se do tohoto projektu zapojili již podruhé. A s nadšením pro dobrou věc. V hodinách pracovních činností připravili podle střihu látková tělíčka pro panenky, která potom posloužila jednotlivcům jako základ panenky. Při této práci žáci rozvíjeli své tvořivé schopnosti a dovednosti a zároveň rozvíjeli sociální cítění i schopnost empatie.

Celkem letos ve škole vzniklo dvacet panenek. Tělíčka, která byla ve škole připravena, si potom rozebrali jednotlivci - žáci, rodiče a učitelé školy.
„Jsem moc rád, že se naše škola pravidelně zapojuje do podobných bohulibých projektů. Jsem rád, že jsme mohli pomoci dobré věci. A důležité je to z mého pohledu i pro to, že díky podobným projektům a sbírkám si žáci mohou uvědomit, že i když si stále na něco stěžujeme, žijeme si vlastně velmi dobře. Snad si uvědomí, že máme štěstí, že žijeme teď a tady,“ říká k projektu ředitel sopotnické školy Josef Kopecký.

Panenky i panáčci

Mezi panenkami, které v sopotnické škole vznikly, jsou nejenom holčičky. Je zde také mnoho „panáčků“ - včetně známé dvojice Pat a Mat. A každá je originálem. Jsou mezi nimi černoši i běloši, Češi i Afričané, zrzci i blonďáci.

Každá panenka je opatřena „rodným listem“, ze kterého se může každý „adoptivní rodič“ dozvědět, kdy se panenka narodila, jak se jmenuje, jaké je národnosti… Na stejném rodném listu jsou ale také údaje o tvůrci.

Částka, za kterou si může kdokoli panenku zakoupit, činí 600 korun a je stanovena podle nákladů potřebných na očkování jednoho dítěte v rozvojových zemích proti 6 smrtelným dětským chorobám. Rodina nebo jednotlivec, který panenku zakoupí, tak vlastně symbolicky adoptuje dítě, které panenka představuje. Celoročně je možné vyrobené panenky zakoupit - „adoptovat“ prostřednictvím internetové stránky UNICEF nebo při návštěvě jeho pražských prodejen.

Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až 3 milionům dětí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na nemoci, kterým lze očkováním předcházet.

(tz)