Výstava, která seznamuje s životem v době normalizace na území dnešního Pardubického kraje, bude slavnostně zahájena v pátek 1. listopadu v 14.30 hodin na náměstí Přemysla Otakara II., součástí vernisáže je doprovodný program v podobě vázání pionýrského šátku, nácviku průchodu kontaminovaným pásmem, vyzkoušení plynové masky nebo vyplnění výjezdní doložky.

Výstava bude na mýtském náměstí instalována do 18. listopadu.