„Je to pro nása hlavně pro klienty stále náročné. Na jaře to byla pro všechny nová, nezvyklá situace, potýkali jsme se s nedostatkem ochranných pomůcek, klienti i zaměstnanci se museli naučit žít s různými omezeními, ale nákaza se nám vyhnula,“ bilancuje ředitelka zařízení Jitka Beránková.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Na podzim jsme nákazu zažili na vlastní kůži, kdy nám v říjnu onemocněl první klient a následně se nákaza rozšířila mezi ostatní klienty a zaměstnance. Zřizovatel nám pomohl zajistit potřebné ochranné pomůcky a spolupracoval s námi na zapojení studentů. Rovněž díky výbornému přístupu a osobnímu nasazení většiny našich zaměstnanců, vše probíhalo v klidu,“ dodává. V domově se v současné době objevují už jen ojedinělé případy nákazy. Podle Beránkové se je daří podchycovat díky pravidelnému testování zaměstnanců antigenními testy. „Opatření máme stále v režimu, který nám nařizuje vláda. Jedná se především o nošení respirátorů při poskytování služeb klientům. Dále máme opatření, která se vztahují k návštěvám. Návštěvy neprobíhají na pokojích klientů, ale ve vyhrazených prostorách. Návštěva se musí předem ohlásit, při příchodu vyplnit čestné prohlášení a podrobit se měření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem,“ vypočítává ředitelka a doplňuje: „Pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme situaci v našem Domově a případná opatření zavádíme operativně a pouze lokálně na daném úseku, kde se nákaze vyskytne. Snažíme se co nejvíce vracet do běžného života.“

TRANSFORMACE POKRAČUJE

Domov u studánky je zapojen do transformace pobytových sociálních služeb v kraji. „Cílem transformace je, aby uživatelé pobytových služeb nežili v ústavním zařízení, ale v komunitě, v běžném prostředí, v běžných domácnostech,“ řekl před časem Deníku krajský radní Pavel Šotola. Zařízení má schválený transformační plán, projekt na dané téma podpoří Evropské strukturální fondy. „V souladu s uvedeným plánem pro nás Pardubický kraj zakoupil objekt v Dolní Čermné a my se těšíme, že po vyřízení potřebných formalit v něm začneme v letošním roce poskytovat pobytové sociální služby dvanácti našim klientům,“ uvádí Beránková. Dalších šest klientů najde zázemí v Rudolticích, zakoupen zde byl pozemek pro výstavbu domácnosti rodinného typu s vysokou mírou podpory. V současné době se připravuje projektová dokumentace.

Domov u studánky má od roku 2018 otevřené sociálně terapeutické dílny na Parníku v České Třebové. Vznikají tu a prodávají se krásné výrobky.Domov u studánky má od roku 2018 otevřené sociálně terapeutické dílny na Parníku v České Třebové. Vznikají tu a prodávají se krásné výrobky.Zdroj: archiv Domova