V ní se opravovalo již vloni, nyní se postupně vymění okna. V plánu je renovovat všech 213 dřevěných oken tak, aby se stihlo vše do zahájení nového školního roku. Vyměňují se nevhodné a zastaralé části oken, obrušují se všechny plochy. Celkové náklady dosáhnou sumy 2,78 milionu korun, jmenovaný příspěvek z ministerstva kultury pomůže snížit vlastní náklady města o více než milion. Přesto částka, která se vloží do „základky", znamená poměrně velkou sumu v rozpočtu města. Každý zřejmě neví, že budova je památkově chráněným objektem v městské památkové zóně, vznikla v roce 1906 v období secese. Za památkové hodnoty se tady považuje vzhled, výzdoba a vnitřní dispozice s interiéry. Proto také město okna renovuje místo pořízení nových. Památky vyžadují vždy značnou finanční náročnost, v tomto případě souvisejí práce s úsporami energie. V oblasti školství se připravují ještě podobné práce v gymnáziu a Základní škole Jiráskova (v budově druhého stupně v Jiráskově ulici u železniční zastávky). Na obě školy dojde v příštím období, také tady se po úpravách uspoří energie. (jko)