Vláda schválila Národní program snižování emisí, který v zájmu čistého ovzduší počítá s rozšířením pravomoci obecních úřadů. Radnice by měly mít právo poslat své kontrolory do domácností, aby prověřili, jestli se v domácnosti netopí neekologickými palivy. Rodině by obec mohla udělit pokutu. Proto jsme se několika starostů zeptali, zdali možnost kontrol vítají a budou ji využívat.

Jasná hranice!

„Snižování emisí je určitě potřebné, stejně jako rozšíření pravomoci obecních úřadů. Je to ale jen A, je třeba říci i B. Osobně si neumím představit, že polezeme lidem do domů a že nám ukážou zrovna to, co chceme vidět. Dále je třeba jasně říci, kde je hranice mezi ekologickým a neekologickým. A navíc: vymáhání pokut znamená další administrativní práci. Opatření by měla směřovat jiným směrem. Aby se ekologická paliva nabízela natolik výhodně, aby o ta druhá nebyl zájem. Ta by se ke spotřebiteli vůbec neměla dostat,“ řekl Petr Tomášek, starosta Brandýsa nad Orlicí. Rozšíření pravomoci kontrolou domácností a pokutováním spalování nekvalitního hnědého uhlí, uhelných kalů či odpadků by město Choceň podle starosty Miroslava Kučery využívalo.

Lanškrounský starosta Martin Košťál připomíná, že už v současnosti existuje možnost kontroly v kombinaci pravomoci podle zákona o ochraně ovzduší a dozoru podle zákona stavebního. A to je v případě podání stížností uplatňováno.

Nárůst nečeká

„Jestli tuto možnost budeme využívat, nelze říci bez znalosti konkrétní právní úpravy zákona. V Lanškrouně, který je plynofikován, nelze předpokládat výrazný nárůst kontrol domácností. Kontroly by zřejmě byly prováděny zejména v případech stížností na obtěžování kouřem a zápachem obdobně jako dosud. Jakékoli zjednodušení kontrol pracovníků městského úřadu při vstupu do domů a bytů bude pravděpodobně stále narážet na rozpor s Listinou základních práv a svobod, kterou je zaručena nedotknutelnost soukromí. Nevím, jestli to nebude podobné jako u mnoha jiných snah - na začátku je dobrá myšlenka, pak přijde složitý zákon, ještě složitější vyhláška a na konci stojí malý český člověk, který si poradí, jak toto všechno obejít,“ poznamenal Martin Košťál.