„V současné době je u nás umístěno sedm takových pacientů a jsou odděleni od ostatního provozu. Oddělen je i ošetřovatelský personál včetně ošetřující lékařky, fyzioterapeuta, a vyčleněny jsou i přístupové cesty,“ informovala v pátek ředitelka zařízení Světlana Jeřábková. Jak dodala, celý ústav je také v pravidelných intervalech dezinfikován prostorovou dezinfekcí a vstup do hlavní budovy je zajištěn termokamerou.

Pardubický kraj vytipoval brandýský ústav jako zařízení, které odlehčí přetíženým Nemocnicím Pardubického kraje. Převáženi jsem budou pacienti s onemocněním covid-19, kteří nemohou být v domácí péči a současně nepotřebují hospitalizaci přímo v nemocnici nebo pacienti vyžadující speciální péči. Celkem pro ně bylo v Brandýse nad Orlicí vyčleněno 80 míst, 55 lůžek pro pacienty v hlavní budově covid negativních a 25 pro pacienty s prokázaným koronavirem v parkpavilonu.