Už žádné tápání

Pacienti už nebudou muset bloudit po nemocnici a hledat správné oddělení, intenzivní péče se koncentruje do jednoho komplexu, který bude vybaven moderními technologiemi a kvalifikovaným personálem.

Jak zaznělo na jednání zástupců nemocnice, Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí, vznikl kompletní dokument, který je veřejně přístupný. Zhruba dvou set stránkový materiál mapující plány rozvoje Nemocnic Pardubického kraje je ke stažení na webových stránkách www.nempk.cz.

„Rozhodli jsme se zveřejnit kompletně celý materiál – až na jednu výjimku jsme tak učinili jako jediní z nemocnic v celé zemi," uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

„Když jsem si mapoval nemocnice na východě kraje, všechny trpí tím, že jsou pavilónového typu. Urgentní příjem zajistí koncentraci péče do jedné budovy, což napomůže efektivitě péče. Odborná i laická veřejnost pocítí změnu jako lepší komfort," konstatoval Tomáš Julínek, který od dubna řídí Orlickoústeckou, Svitavskou a Litomyšlskou nemocnici. Dosavadní ředitel Orlickoústecké nemocnice Jiří Řezníček je zde nyní jeho náměstkem pro léčebnou péči.

Personálu nabízí byty

Starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek uvedl, že s dokumentem seznámí zastupitelstvo města. „Vnímám, že máte noty, podle kterých chcete nemocnice řídit, a jsem rád, že máme k dispozici dokument, který nám pomůže vysvětlovat lidem, co se s naší nemocnicí děje a bude dál dít. Lidé si vytvářeli vlastní informace a pravdy a nyní vidím, že se máme o co opřít," uvedl Petr Hájek.

Stejně jako všechny nemocnice v zemi potýká se i Orlickoústecká nemocnice s nedostatkem lékařů, ale především sester. Hájek ubezpečil, že město je připraveno pomoci například v řešení bytové situace. „S tím jsme vždy nemocnici dokázali pomoci," řekl.

Stavba urgentního příjmu v ústecké nemocnici je v současné době ve fázi přípravy projektu.   (zc, daf)