Před necelým měsícem odešel z funkce ředitele Orlickoústecké nemocnice, a. s., Martin Procházka. Rezignaci zvolil poté, co obdržel vyúčtování zdravotní péče od Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2009, které představovalo mínus 17 milionů korun. Řízením nemocnice byl pověřen primář hematologicko-transfúzního oddělení Jiří Řezníček. Toho se včera Deník zeptal, jaká je v jednom z nejdůležitějších zdravotnických zařízení v Pardubickém kraji aktuální situace.

Nemocnice má stabilní pozici

„Především musím říci, že Orlickoústecká nemocnice je stabilní nemocnicí, která poskytuje kvalitní péči pro obyvatele poměrně rozsáhlé spádové oblasti. I když se lidem mohou zdát její služby samozřejmé, představuje to každodenní úsilí o udržení a obhájení všech oborů, které v nemocnici máme. Chtěl bych veřejnost ujistit, že co se týká péče, nic se nemění a mohou se na nás s důvěrou obracet,“ prohlásil zastupující ředitel.
Jiří Řezníček se také vyjádřil k aktuální ekonomické situaci nemocnice.

„Vyúčtování roku 2009 nedopadlo úplně dobře, pojišťovna po nás chtěla asi 17,2 milionu korun. Kdyby to nemocnice měla zaplatit okamžitě, vedlo by to opravdu k omezení péče a k určitým restriktivním opatřením. Nicméně se nám podařilo s pojišťovnou nasmlouvat dlouhodobý splátkový kalendář, který zajistí do konce letošního roku i do začátku roku příštího dobrou funkci nemocnice. Navíc jsme si udělali rozbory vyúčtování pojišťovny a domníváme se, že zhruba šedesát, sedmdesát procent z této částky dostaneme zpět, že se nám pojišťovnu podaří přesvědčit, že jsme tu péči odvedli a že by nám měla být řádně proplacena,“ prohlásil Jiří Řezníček.

Jak dále potvrdil, v současné době probíhá výběrové řízení na funkci ředitele. „Mnoho informací nemám, myslím, že se bude uzavírat příští týden,“ uvedl. Na přímou otázku Deníku, zda se uchází o funkci ředitele nemocnice, odpověděl: „Člověk nemá nikdy říkat nikdy, ale v současné době nejsem přesvědčen o tom, že bych chtěl nemocnici řídit. Přece jenom bych si rád ponechal část pracovního času na medicínu a při vytížení ředitele je pak už velice obtížné to kombinovat.“