Chráněné bydlení

Celkové náklady byly vyčísleny na 11,5 milionu korun, z toho dotace ministerstva práce a sociálních věcí činila 8,5 milionu, dotace Pardubického kraje dva miliony, Oblastní charita doplatila milion a město Lanškroun darovalo pozemek pro stavbu. V objektu je šest malých bytů s osmi lůžky. Postaven byl jako Dům na půli cesty a měl sloužit k dočasnému pobytu mladistvých, kteří opouštějí ústavní výchovná zařízení. „Současná situace v kraji i v regionu je však taková, že je více potřeba bydlení pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu tělesného nebo duševního onemocnění. Probíhají jednání, od kdy bude možné objekt otevřít pro službu chráněné bydlení," uvedla ředitelka Oblastní charity Marie Malá. Podle předpokladu by se tak mohlo stát ve druhém čtvrtletí příštího roku. 

Pomohou těm, kdo skončili na ulici

V nově otevřeném objektu budou poskytovány i další služby sociálního charakteru. Zázemí zde nalezne pečovatelská služba, služba Šance pro rodinu, půjčovna kompenzačních pomůcek, dům bude sloužit i jako nízkoprahové zařízení pro bezdomovce. To znamená, že v centru nemohou přespat, ale mohou se zde umýt, získat náhradní oblečení nebo pomoc při řešení osobních záležitostí. Stavba charitního centra vyvolala v Lanškrouně obavy, lidé v okolí měli strach, aby jim bezdomovci neztrpčovali život, nerušili noční klid. Na otázku, zda se již veškeré obavy podařilo rozptýlit, říká Marie Malá: „Domnívám se, že to nastane až s vlastním provozem. Až obyvatelé čtvrti uvidí, že zde nestojí zástupy bezdomovců, že jim neničí okolí."

Impuls přišel 
po tragédii

S myšlenkou postavit podobné centrum přišli před několika lety lanškrounský farář Zbigniew Czendlik a dnešní ministryně Ludmila Müllerová, impulsem byl tehdy tragický požár statku v Jakubovicích, kdy zemřely děti a mluvilo se o tom, kde ubytovat zbylou část rodiny. Zbigniewu Czendlikovi se nový objekt líbí a bude prý ještě víc, až začne naplno sloužit těm, kteří pomoc potřebují. „V Lanškrouně máme zmapovaných asi sedm bezdomovců, je dobře, že sem budou moci přijít, osprchovat se a podobně. Máme hodně sociálně slabých rodin, uvidíme, zda bude slou- žit i jim. V každém případě doufám, že se centru podaří vdechnout život a bude prospěšné pro obyvatele města," konstatoval farář. 

Řekli při otevření:

Starostka města Stanislava Švarcová: „Děti zde zpívaly o tom, že moudrý muž stavěl svůj dům na skále. U zrodu tohoto domu byli jeden moudrý muž a žena, kteří měli krásnou myšlenku. K nim se postupně přidávali další moudří muži a ženy a vznikl tento dům. Nestojí na skále, ale na okraji města. Sama za sebe jsem přesvědčená, že místo, na kterém stojí, je dobré. Možná si to někteří nemyslí, ale já věřím, že provoz tohoto domu je přesvědčí o tom, že je vše v nejlepším pořádku."
Ředitel Diecézní charity Hradec Králové Jiří Stejskal: „To, že tady dnes otevíráme nové zařízení, je v rozporu proti tomu, co se říká o dnešní době, že je krizová, těžká, že sociálním službám nesvědčí, alespoň těm neziskovým. Potkávám spoustu dobrých lidí, kteří mají velkou snahu pomoct nalézt řešení, nejen v naší sféře, ale i na úřadech, ve městech, na krajích, na ministerstvu… To mě velmi těší a ve chvílích, kdy člověk propadá beznaději, třeba při čtení nových návrhů zákonů, o profesní komoře a jiných věcech, mě to vždy povzbudí. Že ať budou předpisy jakékoliv, vždy bude dost dobrých lidí, kteří budou s námi spolupracovat."