Škola v roce 2012 zažádala o poskytnutí grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu nazvaného „Mírným pásem napříč kontinenty malé školní arboretum". V grantovém řízení jsme uspěli, grant byl schválen a arboretum se začalo budovat. Arboretum je rozděleno na tři části, a to Ameriku, Evropu a Asii. Chceme návštěvníkům ukázat, kde je původ některých rostlin, které u nás nyní běžně rostou. V malém školním arboretu jsou k vidění nejen dřeviny, ale také byliny. V průběhu roku budou moci žáci sledovat, jak jednotlivé rostliny a byliny vypadají, jak probíhá jejich roční cyklus.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na realizaci projektu našeho školního arboreta.

Mgr. Miroslava Škarková, koordinátorka projektu