Zřízení služebny policie se stálou službou má pomoci dopravě i parkování v obci. Nejvíce potíží tam mají totiž právě s bezohlednými řidiči a s těmi, kteří nedodržují rychlost.

Jako služebna policie bude sloužit budova bývalé hasičské zbrojnice, Pardubický kraj na rekonstrukci uvolnil dvě stě tisíc korun a dále plánuje zajistit obousměrný provoz na silnici od parkoviště U Slona až po hotel Vista, což by mělo ulevit přetíženým silnicím.