V těchto dnech jste v Ústí nad Orlicí otevřeli poradenské a servisní centrum audio pomůcek. Jakému okruhu klientů má sloužit?
Obvykle se taková centra nachází ve velkých městech, jako je Praha a Brno, a slouží širokému okruhu lidí – od dětí po seniory, kteří se v běžném životě potýkají s poruchou sluchu. Každému člověku se přibližně od čtyřiceti let zhoršuje sluch. Především ztrácí schopnost rozumět v hlučném prostředí: jako příklad můžeme uvést prostředí restaurace, schůze, přednášky nebo jen rodinného setkání u televize. Samozřejmě existují další důvody ztráty sluchu a na jeho kompenzaci spolupracujeme mj. s lékaři v regionu. V našem centru uvedeme klienty do světa nejmodernější poslechové technologie představované švýcarskými sluchadly značky Phonak, jež se programují a nastavují individuálně na míru každému jednotlivci. Jejich unikátní funkce, jako je posuv a komprese vysokých tónů, které jako první člověk přestává slyšet, plynulá reakce na změnu akustického prostředí, bezdrátová komunikace či utlumení rázových zvuků, třeba bouchnutí dveří, pomáhají uživateli sluchadel k jeho lepší koncentraci, předchází časné únavě a zařazují jej zpět do běžného života včetně sportovních aktivit.

Zaměřujete se také na děti, které přicházejí poprvé do školy a mají hendikep sluchu, o němž se třeba vůbec neví. Jak jim můžete pomoci?

Sluchadla Phonak představují ve světě číslo jedna v oblasti pediatrické péče o děti s poruchou sluchu. Můžeme poradit a předvést rodičům i dětem, jak lépe rozumět a napomoci rozvoji řeči. Dětská sluchadla jsou uzpůsobena potřebám dětí různých věkových skupin, obsahují speciální funkce a spolu s bezdrátovými doplňky, které jsou vhodné pro všechny značky sluchadel, vrací děti „zpět do hry“. V nabídce máme také unikátní poslechový systém určený pro ozvučení tříd, poslucháren a veřejných prostor na bázi dynamické FM komunikace tak, aby i sluchově postižení lépe rozuměli.