Kde se vlastně Velikonoce vzaly, jaký je jejich původ?
Velikonoce vznikly tak, že židé oslavovali své osvobození a exodus z egyptského otroctví. Každý rok o svátku Pesach si připomněli velkou událost. I Pán Ježíš tyto Velikonoce navštěvoval, právě o nich byl zrazen, ukřižován, ale podle svědectví Písma svatého byl vzříšen. Křesťané, následovníci Ježíše Krista, si o Velikonocích tuto událost připomínají.

Proč nemají nejvýznamnější křesťanské svátky pevné datum, ale připadají vždy na první jarní úplněk?
Vedly se dlouhé debaty, zda mají mít Velikonoce pevné datum, či nikoliv. Museli bychom se shodnout s ostatními církvemi, ponechala se tedy varianta s prvním jarním úplňkem.

Jak budou vypadat Velikonoce ústecké farnosti letos?
Je to dost podobné jako ve všech ostatních farnostech a dokonce na celém světě. Zvláštností je, že slavíme Vzkříšení v pět hodin ráno, kde se sejdou věřící a jsou pokřtěni ti, kdo se na křest připravují. Snažíme se také, aby Velikonoce prožily dobře děti, navíc když mají volno ze školy. Na Zelený čtvrtek měly celé dopoledne program na faře, bylo jich tady asi třicet. Ani děti nezahálejí!

Často se s Velikonocemi porovnávají Vánoce. Co je pro křesťana víc?
Vánoce a Velikonoce jsou dvěma největšími svátky. Vánoční atmosféra je radostná, že Bůh přišel na tuto Zem. O Velikonocích slavíme, že nám Bůh projevil svou lásku tím, když za nás zemřel a vstal z mrtvých.

Pokud vím, tak si Kristovu smrt připomínáte také křížovou cestou.

Velký pátek je jediný den v roce, kdy není mše svatá. Po uctívání kříže máme večer mnohaletou tradici, kdy lidé jdou křížovou cestu s velkým křížem. Vychází se v pátek v půl osmé večer od prvního zastavení, které je přímo nad Mendrikem.

A co váš pohled na lidově-folklorní tvář Velikonoc? Jste jejím zastáncem, anebo preferujete čistě církevní pojetí?

Pochopitelně coby křesťané slavíme svátky křesťanským způsobem. Jako všichni ostatní jsme ale občany této země a rádi se účastníme lidových tradic. S přáteli obcházím rodiny v Ústí, ale víc než šmekustr je to příjemné setkání!

(jp)