Bude město k případnému zrušení výchovného ústavu zaujímat oficiální stanovisko? Působí chovanci zařízení ve městě problémy? (J. Ponocná)
Protože je ústav řízen přímo ministerstvem, tak máme hodně malou šanci, abychom takové rozhodnutí případně zvrátili. Ústav má svou funkci, je to zařízení potřebné. Na jedné straně nám tu přispívá k problémům s kriminalitou, na straně druhé je tam zaměstnáno skoro padesát lidí. Pro město je to komplikovaná situace. Zrušení ústavu by rozhodně způsobilo zvýšení nezaměstnanosti kvalifikovaných lidí.

Jaké jsou zkušenosti policie s chovanci výchovného ústavu v Králíkách? (I. Lehká)
V souvislosti s výchovným ústavem v Králíkách řešíme nejčastěji útěky chovanců. Případy útěkářů ve spojení s pácháním protiprávního jednání jsou velmi individuální. Může být jedinec, který uteče a zároveň vykrade nějakou chatu, nebo může být případ, kdy jsou chovanci pouze v ústavu a ani o nich nevíme. Pokud vypátráme chovance z jiného ústavu, nelze jej umístit do Králík, ale pouze do ústavu spádového, který je v Brně. V současné době nelze říci, jaký vliv bude mít zrušení ústavu na kriminalitu na Králicku a okolí, to vše se uvidí až v následujícím období, pokud se záměr ministerstva školství prosadí.