Jak hodnotíte první ročník charitativní akce, kterou jste uspořádal na Andrlově chlumu? Je už známý výtěžek pro ústecký stacionář?
„Výtěžek je 1723 korun. Na místě byly umístěné dvě pokladničky, do nichž návštěvníci mohli vhodit libovolný obnos peněz. I když bylo špatné počasí, odpoledne tu bylo přibližně tři sta lidí. Myslím, že se charitativní akce povedla, takže se určitě bude opakovat.“

(miš)