DANIEL DOSTRAŠIL
správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.
Školství se za posledních 25 let neuvěřitelně změnilo. Zmizel strach učitelů říkat, co si skutečně myslí. U rodičů strach z toho, že dítě neodmaturuje, nebo nebude přijaté na vysokou. Ale je i dost věcí, které se nedaří. Komunikace školy a rodičů – často se omezí jen na prospěch dítěte. Dofinancovávání škol a akcí mimo dotace (granty, projekty, dary) není samozřejmostí. Doplňování vzdělání učitelů, supervize, stáže v zahraničí… to je v ostatních oborech běžné. Takže u mě slabá dvojka, ale v příští dekádě ať to je na jedničku.

HANA CHVÁTILOVÁ
ředitelka ZUŠ Petra Ebena Žamberk
Většina mých kolegů se řídí zásadou, že v pololetí se může trochu přitvrdit, aby se na konci roku mohlo přivřít oko. A tak budu přísnější. Jedničku bych dala za konečně schválenou změnu financování škol, která přinese spravedlivější rozdělení peněz. Dvojku za evidentní snahu trvale zvyšovat rozpočet školství v následujících letech. Trojku by stržily průtahy v nekonečném zavádění kariérního řádu do praxe. Dostatečnou by dostala nedostatečně připravená inkluze v základním školství. Paní ministryni bych možná dala pochvalu ředitele za odvahu!

FRANTIŠEK TEICHMANN
středoškolský učitel biologie, Lanškroun
Vzhledem k tomu, že pod termínem české školství se skrývá nehomogenní struktura zahrnující vše od malotřídky v Heřmanicích přes Karlovu univerzitu až k celé instituci ministerstva školství, včetně všech možných krajských odborů, nelze hodnotit smysluplně. Omezím se tedy na to, že přes všechnu vzrůstající byrokracii, nesmyslná nařízení a stále nedostatečné finanční ohodnocení v českém školství odvádí skvělou práci řada nadšených, pracovitých a statečných kantorů i kantorek, kteří dokáží s nenapravitelným optimismem připravovat děti na život v současném komplikovaném světě. Se vší vážností tvrdím, že je to nadpoloviční většina pedagogů a zároveň to nejlepší, co české školství má. Za to si české školství zaslouží pochvalu, jen nevím, čí je to vlastně zásluha.

PAVEL STRNAD
ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky
Už nějaký čas nejsou naše děti na základní nebo střední škole, takže stav školství ani jeho změnu nedokážu dobře posoudit. Odborník na školství Václav Klaus ml. říká, že kdyby české zdravotnictví bylo ve stejném (rozuměj: velmi špatném) stavu jako české školství, tak jsou na náměstích tisícové demonstrace. Což je dost ostrý výrok. Na jedné straně čtu o horšících se výsledcích žáků v mezinárodním srovnávání, na straně druhé o úspěšných studentech v mnoha oborech. Tak nevím. Ale přece jen se něco zlepšilo – platy učitelů. Snad se tedy s větším množstvím peněz změní k lepšímu i samotné školství.

MAREK ŠNAJDAR
zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby Letohrad
I jako spokojený táta dvou šikovných školáků bych rozhodně udělil vyznamenání. Je mi jasné, že na rozdíl od mých žákovských let sice učitelé nemusí některé věci zamlčovat nebo v jiných lhát, musí se ale umět vypořádat se spoustou jiných potíží. Když už je jako společnost nedokážeme ocenit finančně, bylo by dobře, kdyby nebyli pod tlakem ministerských nařízení a některých všehoznalých rodičů.

A jaký názor máte vy? Diskutujte…