DANIEL DOSTRAŠIL, správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.:
Ano, byl bych pro. Rozhoduje se o budoucnosti mladých lidí a měli by mít možnost se na rozhodování podílet. Na středních školách si studenti zakládají parlamenty, dělají volby nanečisto. Proč by nemohli k volebním urnám?

HANA CHVÁTILOVÁ, ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk:
Vím, že návrh neprojde a je mi to líto. Ze zkušenosti se středoškolskými studenty vím, že jsou sice méně protřelí, ale o to víc nezatížení minulostí a zvídaví. Jejich radikálnost a upřímnost by byla zdravou protiváhou ke stranickosti, vypočítavosti a bázlivosti mnoha nás starších.

FRANTIŠEK TEICHMANN, středoškolský učitel biologie, Lanškroun:
Pracuji s mladými ve věkové kategorii 15 až 19 let. Rozdíly ve schopnostech vnímání světa a jeho porozumění, včetně hlubších souvislostí jsou v krajních mantinelech této věkové hranice obrovské. Mladí lidé se mají vzdělávat, cestovat a hledat svou vlastní životní cestu. Když do osmnácti let pochopí, že politika je důležitá součást našeho života, volby nejsou jen o názorech, ale také zodpovědnosti, úplně to stačí. V šestnácti ať mají jiné starosti.

PAVEL STRNAD, ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky:
Viděl jsem televizní reportáž na toto téma a velmi příjemně mě překvapilo, že na rozdíl od dospělých měli mladí lidé jasno: snižovat věkovou hranici nechceme. Souhlasím s nimi, stávající věk prvovoličů je v pořádku.

MAREK ŠNAJDAR, zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad:
U některých by se to jistě vyplatilo. Například u studentů Gymnázia Žamberk. Ti jsou – a vždycky byli - velmi chytří a věcí znalí…