DANIEL DOSTRAŠIL
správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Adekvátní je, že je to trestný čin. Takže se to nezamete pod koberec jako jiné klukoviny. Tohle neudělal zločinec, ale mladý hlupák. Měl by dostat stovky hodin veřejných prací, aby se zamyslel a dospěl.

HANA CHVÁTILOVÁ
ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Rozhodně kompletní úhrada nemalých nákladů spojených s odstraněním jejich výtvorů. A přidala bych veřejně prospěšné práce, aby si přivoněli k tomu, jak namáhavé je udržet město v pořádku a čistotě!

FRANTIŠEK TEICHMANN
středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Zkusím to trochu otočit. Stříkání textů i obrázků může být regulérním uměním a mnohá města tomu jdou naproti. Vymezí prostor a pozvou streetartové výtvarníky, ať se činí. V Ústí to je jiný případ. Jde o vandalství. Na něj máme, myslím, dostatečnou legislativu a jde jen o to, aby místní občané byli pozorní a policie konala. Veřejně prospěšné práce a zaplacení veškerých nákladů na opravy a úklid fasád bývají dostatečné.

PAVEL STRNAD
ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

První věcí je úplná úhrada škody a zaplacení veškerých výdajů na opravu budov. Ale to není trest, to je samozřejmost. Trest by se pak měl skládat ze tří částí: 1. Citelná pokuta v řádu statisíců korun. 2. Veřejně prospěšné práce v objemu stovek hodin. 3. Kurz dějepisu se zaměřením na válečné konflikty 20. století a kurz kreslení s důrazem na správné zpodobnění vybraných symbolů.

MAREK ŠNAJDAR
zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Obávám se, že i zde přeneseně platí, že komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Ale možná bychom jim mohli potřebu malování naplnit, nicméně štětkou nebo válečkem. My bychom potřebovali v kuchyni, na chodbě a určitě i v koupelně…