V místní části Českých Heřmanic uspořádali v pátek již páté setkání rodáků od roku 1985. Jeho součástí bylo také kulturní vystoupení dětí, prohlídka vesnice, možnost prohlédnutí kronik, setkání i volná zábava při hudbě a tanci ve víceúčelové „společenské hale“.

Mladí obyvatelé

Podle pořadatelů byl sraz rodáků letos zřejmě nejpočetnějším: v osadě o 91 obyvatelích se ho účastnily odhadem dvě stovky občanů. Nejvzdálenější rodačka přijela až z Plané u Mariánských Lázní. „Od minulého sjezdu se naše vesnička rozrostla o 26 spoluobčanů,“ pochlubila se pořadatelka Milena Dočkalová, která v úvodním proslovu seznámila přítomné s mnoha zajímavostmi, které se zde v poslední době udály.

„Netřeby mají čtyřiadvacet trvale obydlených domů a jedenáct obydlí pro chalupáře. Můžeme říci, že většina majitelů má ke svému vlastnictví a obci ten nejlepší vztah. Zajímavostí je i nízký průměrný věk obyvatel, jen kolem 33 let,“ poznamenala Milena Dočkalová.

Již topí plynem

V úvodu programu byli vzpomenuti ti, kteří se letošního srazu nedočkali. Příchozí byli seznámeni se současnými představiteli obce, různými číselnými údaji o celé obci i s místními stavebními akcemi poslední doby, jako byly například výměna střechy na hasičské zbrojnici, rekonstrukce veřejného osvětlení, doplnění dopravních značek aj. Největší investicí pak byla před necelými dvěma lety plynofikace obce.

„Zároveň slavíme výročí 50 let od pořízení nové Tatry 805,“ připomněl bývalý velitel hasičů Josef Pánek. Mimochodem: ve sboru dobrovolných hasičů je sdružena většina Netřebských a nejedni z pamětníků mají za sebou významné úspěchy v požárním sportu.