Velmi zajímavý projekt vzniká v lokalitě Křivolík v České Třebové. Členové občanského sdružení Bacrie zde budují experimentálně archeologické centrum. V České republice již existuje řada dalších, například Villa Nova v Uhřínově, centrum experimentální archeologie Všestary nebo Březno u Loun. „Aktivně podporujeme také keltský skanzen Isarno a hrad Litice na Orlickoústecku, ale tam se nejedná o experimentální archeologii. Ve skanzenu se sice výsledek tváří stejně, ale dosahuje se ho pomocí moderních nástrojů, přesto pro popularizaci dějin dělá rozhodně hodně. A hrad Litice je klasický hrad, kam jezdíme jen pomáhat,“ upřesnil člen Bacrie David Maršálek.

Living history

Českotřebovské centrum je připravováno pod záštitou občanského sdružení Bacrie, které se věnuje prezentaci dávné historie a její popularizaci u dětí a mládeže. Osada Křivolík by měla být zaměřena na období od starší doby železné po raný středověk. Hlavní důraz by měl být položen na etnika, jež měla zásadní význam pro daná období na našem území, a to Kelty, Germány a Slovany. K výběru tohoto období nazývaného též protohistorie členy sdružení vedl fakt, že právě v této době lze hledat etnické i kulturní kořeny budoucího českého národa. Navíc toto období zatím žádné z podobných center ve východních Čechách neprezentuje.

„Co se týče Germánů, tedy doby římské a stěhování národů, tak tomuto tématu se nevěnuje u nás žádné centrum. I když je to velice zajímavé období, ze kterého známe i prvního písemně doloženého panovníka našeho území, krále Marobuda,“ dodal Maršálek. Osada Křivolík by měla sloužit jednak potřebám sdružení, tedy pro ověřování historických postupů a technologií, jednak pro přiblížení těchto období široké veřejnosti, především však dětem a mládeži. Přilákat by je měla forma prezentace, jíž je „experimentální archeologie“ a „living history“. První pojem označuje vědu, jejímž úkolem je za pomoci původních materiálů a postupů ověřit teorie o technologických postupech, činnostech nebo funkcích předmětů. Proto také budování samotného centra v Křivolíku bude probíhat tímto způsobem. „Living history“ znamená vyvolání obrazů z minulosti. Členové Bacrie se snaží odpovědět na otázky, jak předkové vypadali, jak se oblékali, co bylo náplní jejich dne…

Založili políčko

Letos chtějí „obyvatelé“ Křivolíku získávat zkušenosti s prací s replikami pravěkých nástrojů, postavit keramickou pec a vybudovat zázemí pro experimentálně archeologické centrum. Dokonce již založili políčko, na němž zraje úroda pšenice, jež byla v době železné i později nejhojněji zastoupená. „Pro práci na poli byly použity repliky nástrojů typické pro starší dobu železnou a předchozí období – celodřevěné motyky a rycí hole. Keramickou pec budeme stavět v srpnu podle nálezu pece z mladší doby železné z Brčekol na Chrudimsku,“ prozradil David Maršálek a pokračoval: „Za zmínku stojí experiment s činěním kůží, úmyslně nebyl uveden na webových stránkách, aby nám ho někdo nenarušil, neboť se jednalo o dlouhodobé naložení kůží v nálevu popela a dubové kůry právě v Křivolíku.“ Včera byla ukončena jeho poslední fáze.

„Celková realizace záleží na získání stavebního povolení,“ uvedl dále pro Deník David Maršálek s tím, že jako reálný termín se jeví jaro příštího roku. „Měly by vzniknout tři základní stavby etnik, kterým se věnujeme, tedy keltská podzemnice, germánský a slovanský domek,“ prozradil David Maršálek. Sdružení, které oživuje historii, má v České Třebové šest členů, ale na českotřebovském projektu spolupracují i lidé z Chocně nebo Dolní Dobrouče a další přátelé ze zmíněných míst i Pardubic a Hradce Králové.⋌ (miš, red) Další informace na www.bacrie.cestovatel.cz www.ceska–trebova.cz/volny_ cas/bacrie