„Výsledek je očištěný od vyrovnávacích plateb. Poměr ztráty a tržeb je pozitivnější než kdykoliv předtím," dodal hejtman Martin Netolický.
Nemocnice dostane za péči o pacienty od zdravotních pojišťoven zhruba 450 až 500 milionů korun ročně. Hejtmanství také každoročně posílá subvence všem pěti svým nemocnicím.
Původně schválilo na loňské vyrovnávací platby 97 milionů korun, ale v průběhu roku je zastupitelé ještě navýšili o dalších 17,4 milionu korun. Orlickoústecká nemocnice dostala 14,7 milionu korun.
Letos by nemocnice mohla získat až 50 milionů korun z evropských dotací na pořízení zdravotnických technologií pro vybavení operačních sálů. Ze svého rozpočtu nemocnice plánuje zateplit internu a chirurgii. Loni opravila budovu rehabilitace, vchodový objekt a město zrekonstruovalo parkoviště před nemocnicí.
Nemocnice, která vznikala od roku 1935, zajišťuje ročně péči o 18 tisíc pacientů na lůžkových odděleních a lékaři ošetří 100 tisíc pacientů v ambulancích.
„Loni v létě jsme převzali pacientky zaniklého porodního oddělení v Litomyšli, převzali jsme laboratoře ve Vysokém Mýtě a Žamberku. Naše spádová oblast je velká," podotkl Jiří Řezníček.
Orlickoústecké nemocnice se může pochlubit pozoruhodnou iniciativou, kterou je Nadační fond S námi je tu lépe! Fond vznikl po úspěšně realizovaném projektu Akce Laparoskop 2012 (arch. snímek L. Prokeše), v rámci kterého se podařilo vybrat téměř 1,8 milionu korun. Do fondu přispívají firmy, města a obce regionu, kraj, ale také jednotliví dárci. Na účtu fondu se v současné době shromažďují prostředky, jež mají být využity k realizaci dalšího projektu nazvaného Nejen léky léčí, vnímáme vaše přání – nová lůžka pro internu.
Jak informoval ředitel Orlickoústecké nemocnice, původní plán byl získat na internu 1,8 až 2 miliony korun. Podle jeho slov se v současné době částka na účtu nadačního fondu pohybuje kolem 1,5 milionu korun, z nich 1,3 milionu korun již bylo uvolněno, aby se mohlo rozběhnout výběrové řízení.
Nadační fond má číslo účtu 257730877/0300.