Zasedání valné hromady regionu Orlicko-Třebovsko se před několika dny neslo v duchu bilancování končícího roku a plánů do roku budoucího. Hlavní činností svazku dvaadvaceti obcí jsou regionální investice do cyklostezek, in-line drah a dalších projektů, péče o cykloturistické značení a doprovodná odpočívadla, informační tabule a geologické muzeum v přírodě.

Letošní rok přinesl dokončení druhé etapy budování sítě cyklostezek údolím Tiché Orlice a Třebovky. Zprovozněno bylo 30 km cyklo a in-line drah mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem a Českou Třebovou. První dvě etapy stavby, včetně turistické ubytovny v Cakli a vyhlídkové plošiny, mají hodnotu 122 milionů korun. Stavba je dotovaná a spolufinancuje ji deset partnerských měst a obcí.

Další finanční prostředky, přesně půl milionu korun, směřovaly z krajského grantu obnovy venkova do Českých Libchav, Třebovice, Sopotnice a Přívratu na úpravy veřejných prostranství. Zprovozněny byly také rekonstruované webové stránky www.orlicko-trebovsko.cz.

Na obzoru jsou nové projekty

„Valná hromada schválila ambiciózní plán činnosti a rozpočet na rok 2009. Kromě tradiční činnosti dobuduje cyklostezku z Bezpráví do Chocně, doplní parkoviště v Letohradu a pokročí v přípravě cyklostezky do Potštejna, stezky Hrádoveckým údolím a možná i spojky z Valdštejna k Šušku v Písečné. V lednu 2009 podá svazek žádost o dotaci z EU fondů na další velkou regionální společnou akci, a to jsou dětská a víceúčelová hřiště Orlic〜ko–Třebovska, která by měla vzniknout v sedmi obcích svazku,“ naznačila plány manažerka svazku obcí Renata Šedová.

Svazek obcí, který se prezentuje pod značkou aktivní turistiky a in-linového království, bude pokračovat v propagaci území v rámci turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko, ve spolupráci s Lanškrounskem a Orlickem, ale i se svazky obcí z Královéhradeckého kraje a hřebene Orlických hor. Zapojí se také do projektu Vodácká řeka Orlice.

(tz, miš)