Mnoho stromů popadalo na Andrlově chlumu, kde například strom poškodil zrekonstruovaný historický vodojem. Ve městě pak poškodil vrbu na ulici ČSA, poškozen byl semafor na průtahu I/14, v Kerharticích spadl strom na elektrické vedení a další poničil několik hrobů na kerhartickém hřbitově. Město potrápily také výpadky elektrické energie.