Nadační fond vznikl na základě dohody mezi městem Jablonné nad Orlicí a firmou Isolit-Bravo v roce 1995. Společnost každoročně do fondu vkládá jedno procento z daňového základu. „Letošní suma je podobná té loňské, jde o šest set tisíc korun. Město nadačnímu fondu každoročně přispívá částkou 50 tisíc korun,“ uvedl starosta Jablonného Miroslav Wágner.
O bezúročných půjčkách a příspěvcích rozhoduje správní rada, v níž jsou zástupci Isolitu-Bravo a města. Schází se třikrát, čtyřikrát do roka. Tentokrát třem studentům poskytla  bezúročnou půjčku ve výši 10 tisíc korun. Fond bude rovněž hradit studijní náklady středoškolačce, kterou opustili rodiče a nyní žije pod střechou svých prarodičů. Ti na ni nedostávají žádné peníze. „Do ukončení procesu o poručenství, které by mělo přejít právě na prarodiče, bude z nadačního fondu studentce hrazen internát, strava a doprava do školy,“ uvedl k tomuto smutnému případu Miroslav Wágner. Nadační fond pravidelně přispívá i rodinám zdravotně postižených dětí na tolik potřebnou činnost osobních asistentů. Sedmi žadatelům poskytne deset tisíc korun. Dalšími příspěvky podpoří činnost charitativních organizací a sdružení pro zdravotně postižené, například 10 tisíc korun věnuje  Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých v České Třebové,  50 tisíc ústeckému stacionáři, 30 tisíc Charitě v Červeném Kostelci. 

Nemocnici přispějí na laparoskop

Správní rada také rozhodla, že Orlickoústecké nemocnici bude věnován příspěvek na laparoskop ve výši 30 tisíc korun. Žádosti o finanční pomoc přicházejí do Jablonného z celé republiky. „S několika organizacemi spolupracujeme dlouhodobě, většinou jsou z nejbližšího okolí,“ dodal na závěr starosta Jablonného nad Orlicí.