Cílem je nejen zvýšit kvalitu silnic, ale i bezpečnost chodců. Jeden z projektů má i zajímavý přesah do kultury, vedení města chce vrátit sochy k mostu, kde stávaly před sto lety.

V listopadu se rozhodne o přidělení dotace na zvýšení bezpečnosti kolem I/14 – v první etapě konkrétně v úseku od zastávky Na Špici po Tyršovo náměstí. Rozpočet akce přesahuje 23 milionů. Mají být modernizovány chodníky, veřejné osvětlení i přechody pro chodce. Normám by mělo vyhovovat bezbariérové uzpůsobení chodníků v místě autobusových zastávek, aby se snadno nastupovalo i méně pohyblivým.

Pokud město se svou žádostí uspěje, práce by začaly v březnu, a to ve svižném tempu, aby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mohlo v daném úseku kompletně modernizovat vozovku.

S opravou se půjde do hloubky a následně bude na betonový kryt položen takzvaný tichý asfalt. O rok později by měl následovat úsek silnice od Tyršova náměstí ke Koradu. Po dobu první etapy prací se jako objízdná trasa nabízí ulice Kubelkova. Tu chce ale rekonstruovat Pardubický kraj. Obě akce se tedy budou muset „sladit".

Společně s Pardubickým krajem město připravuje pokračování opravy silnice Česká Třebová – Skuhrov. V roce 2018 přijde na řadu úsek mezi ulicemi Podbranská a Lidická. Součástí bude stavba nového mostu na Zámostí (na snímku). Třebovku překlene most z předpjatého betonu, bude tedy do mírného oblouku. Původní most zdobily sochy svatých, které musely ustoupit sílící dopravě. „Sochy by se do veřejného prostoru měly vracet," myslí si starosta Jaroslav Zedník, a proto s městským muzeem řeší varianty, jak sochy k mostu vrátit. Muselo by jít buď o repliky, protože barokní sochy svatých jsou kulturními památkami, nebo úplně nové sochy. Nový most bude mít užší jízdní pruh a části pro chodce budou odděleny. Po dobu stavby bude zřízen mostek provizorní.