Silnice se opravuje i na polské straně (Stronie Śląskie – Czarna Góra – Idzików). „Úsek na polské straně je dlouhý skoro 12 kilometrů a podle našich partnerů vše postupuje podle plánu,“ informoval krajský náměstek pro dopravu Michal Kortyš. „Na naší straně modernizujeme šestikilometrovou silnici III. třídy, která je spojnicí mezi silnicemi I/43 a I/11 v úseku Boříkovice – Červená Voda a také tam to zdárně spěje k termínu dokončení v závěru října letošního roku,“ potvrdil Kortyš.

Projekt má význam jak pro místní obyvatele, tak pro turisty z obou stran hranice. „Spolu s polskými partnery jsme vytipovali atraktivní místa, ke kterým se výletníci právě díky modernizovaným silnicím velmi dobře dostanou. U nás to jsou jak skiresorty, tak i přírodní parky a památky, tvrz Bouda nebo rozhledna Suchý vrch. Na druhé straně hranice stojí za pozornost lyžařská střediska a lázně, ale zajímavostí je třeba i medvědí jeskyně Kletno nebo nedaleký bývalý uranový důl,“ vysvětlila radní Hana Štěpánová.

Místní ocení zejména zvýšení bezpečnosti dopravy, které bude docíleno zlepšením šířkových parametrů, minimalizací hlučnosti povrchu, odstraněním bezpečnostních překážek v podobě vzrostlých stromů, v neposlední řadě i tím, že je komunikace stavebně připravována pro vybudování chodníků v intravilánu obcí Dolní Boříkovice a Červená Voda.