Není den kdy by lidem, kteří bydlí u průtahu Českou Třebovou, nelítal prach do oken a netrápil je hluk a výfukové plyny z frekventované silnice I/14. Již dlouho volají po změně a stěžují si zastupitelům, podmínky jsou podle nich neslučitelné s poklidným životem. Obzvláště v letních měsících.

Tichý asfalt

Co mohlo obyvatele alespoň částečně uspokojit, do doby než bude v budoucnu vybudován obchvat města, byla letos plánovaná rekonstrukce silnice I/14. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mělo v úseku mezi světelnou křižovatkou a Lhotkou upravovat podloží a následně jej opatřit betonovým krytem a „tichým asfaltem", který měl výrazně snížit hluk. Toho se ale lidé jen tak nedočkají.

„ŘSD v letošním roce opouští od prací na opravě živičného krytu," informoval vedoucí odboru rozvoje města a investic Karel Švercl. V letošním roce tak budou provedeny pouze opravy chodníků a osvětlení, se kterými se začalo v pondělí. „Oprava byla odložena z toho důvodu, že město Česká Třebová vysoutěžilo opravu chodníků, které se musí udělat dříve, než tam začneme opravovat vozovku. Z toho důvodu se rekonstrukce vozovky odkládá na červen roku 2018," informovala tisková mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že tato první etapa bude trvat zhruba tři měsíce.

Druhá etapa, která by měla zahrnovat opravu silnice I/14 od světelné křižovatky po Korado je projektována a ŘSD předpokládá zahájení prací v červnu roku 2019.