Součástí prací byla nejen úprava zeleně a oprava přístupového chodníku, ale i ošetření vlastního pomníku, který na věčnou paměť zasadil Spolek berních úředníků dne 3. září 1922. „Prosím, připojte se i vy v tomto nadcházejícím dušičkovém čase se vzpomínkou na jednoho z mnoha významných občanů našeho města," vyzývá starosta Jiří Dytrt.Text a foto: MěÚ Žamberk