O novou střechu na kostele Nanebevzetí Panny Marie, postaveného roku 1776, usiloval děkan farnosti Vladislav Brokeš několik let. Vše poněkud paradoxně iniciovala vichřice Emma v roce 2008, která si „pohrála" se střešní krytinou a orlicí, jež „sedí" na vrcholku kostelní věže. „Že střecha není v dobrém stavu, to jsme tušili, ale až vichřice odkryla skutečný stav. Zjistili jsme, že některé krovy jsou uhnilé, římsy jsou popraskané, tašky a hřebenáče kvůli erozi křehké a nebezpečné. To nejnutnější se tehdy opravilo v rámci pojistné smlouvy, bylo však jasné, že se se střechou musí něco udělat v širším měřítku," popsal první impuls Vladislav Brokeš. Nastalo kolečko usilovného shánění finančních prostředků, které se po pěti letech konečně přiblížilo k cíli. Velkou část nákladů pomohou uhradit dotace, děkanství přispěje město Ústí nad Orlicí ze svého rozpočtu částkou převyšující 600 tisíc korun.
Další dotace poplynou z ministerstva kultury, Pardubického kraje a z Biskupství královéhradeckého. Nová střecha bude stát zhruba dva miliony korun. Po odečtení peněz z dotačních titulů scházelo 655 tisíc korun, na konci května už jen 280 tisíc.

Osobní vzpomínky

Řada lidí dnes odmítá přispět na cokoliv s poukazem na to, ať si každý pomůže sám. Najde se dost štědrých dárců, kteří dají potřebnou částku dohromady? Děkan věří, že ano. „Vidím, že v Ústí nad Orlicí i v celé naší zemi je mnoho lidí, kteří si váží kulturního dědictví našich předků, kostel Nanebevzetí Panny Marie vnímají jako dominantu tohoto města, památku, kterou chtějí zachovat pro příští generace. Hodně lidí má na kostel různé osobní vzpomínky. Vždyť skoro čtvrt tisíciletí přicházejí lidé našeho města do tohoto chrámu, aby zde křtili své děti, slavili svátost manželství nebo se loučili se svými drahými," připomíná Vladislav Brokeš. Kostel také bývá vděčným prostorem pro různé koncerty.
Jeho střecha má být opravena během června a července. V srpnu, kdy do Ústí nad Orlicí zavítá kardinál Dominik Duka, by už měla zářit novotou. Vše je připraveno. „Je to díky tomu, že opravu střechy plánujeme už tak dlouho. Pět let trvala příprava, pět let jsme v kontaktu se stavebními techniky, s firmami, které se podobným stavebním akcím věnují. Navštěvovali jsme různé kostely, abychom načerpali informace, jakými technologiemi se dnes pracuje, samozřejmě jsme v kontaktu i s památkovým ústavem," podotýká děkan. Během rekonstrukce nebude provoz kostela nijak omezen. Tečkou za opravou střechy kostela bude slavnost se žehnáním. „Ve spolupráci se základní uměleckou školou v Ústí nad Orlicí připravujeme na září benefiční koncert, také jako poděkování všem dárcům a sponzorům, které pozveme," dodal Vladislav Brokeš.

Starý hřbitov

Výměna střešní krytiny kostela je prvním a důležitým krokem pro realizaci projektu, který mj. počítá s otevřením starého hřbitova u děkanského chrámu. „Projekt se začal připravovat vloni, řešíme otázku financí, aby se mohl realizovat v celém rozsahu. Předpokládáme, že už letos, v období vegetačního klidu, to znamená listopad až březen, by mohly být provedeny některé úpravy veřejné zeleně, se zahájením stavebních prací se počítá až v příštím roce," uvedl k plánované revitalizaci centra městské památkové zóny starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.