Na nefunkční výtah na burze filantropie získalo muzeum šedesát tisíc korun a zprovozní jej ještě letos. „Do patra se lidé na vozíku nebo maminky s kočárky zatím nedostanou, máme tam sbírku parních strojů, automobilů a spalovacích motorů," uvedl předseda spolku Muzea starých strojů a technologií Michal Bednář.

BUDE CENTREM KULTURY?

Vonwillerova továrna, kde muzeum sídlí, v loňském roce hostila unikátní elektro – swingový ples v atmosféře 30. let. A provozovatelé mají smělé plány dál! Pracují na tom, aby se ze staré továrny stalo kulturní centrum, koncerty a plesy by tu neměly být ojediněle. „Plánujeme v sále opravit podlahu, na kterou jsme dostali 800 tisíc korun od kraje. Plesy měly vždycky úspěch. Žamberk zatím nemá kulturní sál, plesy se konají ve vedlejší obci," konstatoval Michal Bednář.

Zásadnější opravy ale závisí na tom, zda uspějí s žádostí o dotaci z EU. V dotačních titulech česko-polské spolupráce totiž organizace žádá o čtyřicet milionů korun na celkovou rekonstrukci, jež zahrnuje i stavbu dalšího výtahu nebo restaurace. Výsledky poskytovatel dotace vyhlásí patrně na začátku prosince. „V žádostech byl několikanásobný přetlak, byly nějaké stupně předschválení, projekty postupně vypadávají, my jsme zatím pořád ve hře. S městem je předběžně domluvené, že postaví parkoviště," uvedl předseda.

Muzeum funguje od roku 2013, dvakrát ročně pořádá den otevřených dveří. Kdo si chce expozici prohlédnout mimo dny otevřených dveří, musí se však předem objednat.