Letos jako by učiliště nemělo prázdniny. V červenci se ve škole uskutečnil kulatý stůl a následně byla zahájena rekonstrukce.

„Nezahálíme ani o prázdninách, v domově mládeže probíhá rekonstrukce, je potřeba vybudovat úklidové místnosti, zřídit hydranty. Dále na všech pokojích budou nová lina, celý domov bude nově vymalován a v pokojích bude nový nábytek," vyjmenovala novinky ředitelka školy Petra Doubravová.

Učiliště nabízí jediný učební obor opravář zemědělských strojů. Letos v září do prvního ročníku nastoupí 45 žáků, což je více než v minulém školním roce. Žáci 1. září zasednou do nových lavic, ty září novotou ve všech třídách. „Na rekonstrukci domova mládeže a nový školní nábytek jsme od zřizovatele získali částku milion sto tisíc korun, dále pak se nám podařilo získat příspěvek sto tisíc korun od města Králíky a stejnou částku od obce Červená Voda na pořízení nového nábytku pro domov mládeže," uvedla ředitelka. Další finanční příspěvek ve výši 25 tisíc korun a věcné dary přislíbila firma z Červené Vody.

„Za to jsme velmi vděční. Snažíme se navázat spolupráci s okolními zaměstnavateli s cílem uzavřít rámcové smlouvy, které by umožňovaly žákům vykonávat část praxe u nich ve firmách. Žáci by tím získali perspektivu budoucího zaměstnání. V jednání je i možnost poskytování firemních stipendií, pracovního oblečení a podobně," dodala Petra Doubravová.

Úsilí vedení školy navazuje na závěry kulatého stolu, který se ve škole uskutečnil v červenci. U jednoho stolu se sešli zástupci Pardubického kraje, hospodářské komory, okolních firem, úřadu práce a školy. Tématem jednání byla problematika vývoje odborného školství na Králicku. Právě při této schůzce byly navázány první kontakty s firmami, další jednání o možnostech podpory škole budou individuální.

Firmy, jejichž situace je mnohem stabilnější než v uplynulých letech, nabízejí možnost praxe žáků, podíl na vzdělávání učitelů odborných předmětů, zbytkový materiál pro výuku i doplňkovou činnost v podobě zadávání oprav strojů a zařízení. Ve hře jsou i stipendia. Že firmy v okolí mají zájem o absolventy opravárenského učiliště, potvrdila slova jejich ředitelů. „Máme tolik práce, kolik seženeme lidí," řekl ředitel společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk Jiří Appeltauer. „V současné době nám chybí padesát pět techniků, každý rok můžeme v technických profesích zaměstnat dalších dvacet nových lidí," dodal. Více než čtyřicet techniků požadují ve firmě Klein Blažek s.r.o. Štíty. Dobré zkušenosti s absolventy opravárenského učiliště mají také ve společnosti Formplast Purkert s.r.o. Králíky. Vloni jich nastoupilo šest, letos tři. Firma si je chválí.