„První jedenáctikilometrovou etapu modernizace silnice II/315 z Lanškrouna do Skuhrova za 150 milionů korun jsme dokončili v loňském roce a letos podle avizovaného harmonogramu chceme pokračovat průtahem Skuhrova až po křižovatku se silnicí I/14 v Ústí nad Orlicí v celkové délce přesahující sedm kilometrů,“ upřesnil hejtman Martin Netolický. Kraj předpokládá, že k předání staveniště dojde počátkem září. Stejně jako v případě první etapy se bude jednat o kompletní modernizaci.

„Budou zcela obměněny konstrukční a asfaltobetonových vrstev vozovky, upravíme na několika místech šířku silnice a obnovíme odvodňovacího systému silnice. Součástí investice je také ošetření silniční vegetace, modernizace dopravního značení a dopravně-bezpečnostního zařízení. Modernizovány budou mostní objekty, autobusové zálivy a zastávky. V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy ve městě jsou navrženy dopravně-bezpečnostní prvky,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. Při výběru dodavatele bude hrát roli nejen to, jakou nabídl cenu, ale také termín dokončení stavby.