Povodí Labe původně chtělo odstartovat rekonstrukci už letos v létě, vzhledem k situaci ve státě však velkou investici odložilo nejméně o rok.

NEVYHOVUJE NORMÁM

Přehrada byla v Pastvinách vybudována v letech 1933 – 1938. „Šířkové uspořádání koruny hráze je nevyhovující. Také technický stav není dobrý, protože poškozenou izolací dochází k pronikání srážkové vody do konstrukce koruny,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Labe Hana Bendová a popisuje další závady: „Nevyhovující je i stav odvodňovačů, zatéká jimi do konstrukce a jsou nekapacitní. Zábradlí na koruně hráze neodpovídá požadavkům současných norem. Návodní i vzdušní strana římsy je značně hloubkově popraskaná s množstvím vápenných výluhů.“

Všechny problémy má vyřešit rekonstrukce. Bude se týkat koruny hráze, tedy vrchní části přehrady. Povodí Labe se do opravy pustí nejdříve v roce 2021, potrvá dva roky. „Dojde k odstranění stávajících konstrukčních a nosných částí koruny hráze včetně přemostění nad bezpečnostními přelivy,“ uvedla mluvčí Povodí Labe. Nově vybudovaná koruna hráze bude širší, což umožní dvouproudou silnici s chodníky po obou stranách.

ZKOMPLIKUJE DOPRAVU

Podle Hany Bendové vodohospodářský provoz na přehradě nebude rekonstrukcí ovlivněn a stejně tak zůstane zachována i bezpečnostní funkce korunových přelivů v případě povodně. Stavba by se neměla dotknout ani rekreačního využití přehrady, protože se počítá se snížením hladiny pouze o metr. Čeho se však dotkne výrazně bude doprava, hráz bude pro motoristy i chodce po dva roky uzavřena, stejně jako přilehlé parkoviště na levém břehu.

Předpokládané rozpočtové náklady jsou zhruba 64 milionů korun, Povodí Labe je vynaloží z vlastních prostředků.