Získali dotaci

„Na původní tělocvičně bylo znát, že je ze 70. let, čemuž odpovídalo i vytápění nebo stav podlahy, navíc byla energeticky velmi ztrátová,“ konstatoval Pavel Vacek, ředitel školy, která v loňském roce oslavila 120 let od svého založení. Od kraje coby zřizovatele tak dostala pěkný dárek. Cílem bylo snížení spotřeby energie na provoz a vytápění, kraj dosáhl i na evropské peníze. „Celkové náklady na projekt činily 8,4 milionu korun. Z toho 1,5 milionu jsme získali z evropských fondů, zbytek, tedy přibližně 6,9 milionu financoval Pardubický kraj ze svého rozpočtu,“ informoval radní pro školství Bohumil Bernášek.