Nedávná náhlá průtrž mračen a spláchnutí hlíny z polí do sídliště Družba zaměstnaly vedení města.

„Jednali jsme o problému v radě města, která schválila návrh opatření. Jako první je částečný svod vody z polí do kanalizace a dále až do Blahovského potoka. Je to ale finančně náročné, pokud by se našel nějaký dotační titul, pak akci zvládneme,“ uvedl starosta Martin Krejza. Za reálnější označil agrotechnická opatření: „Firma Agrokiwi má pozemky vlevo při výjezdu na Vanice, paní Pekařová pole k Peklovcům. Paní Pekařová slíbila, že místo kukuřice se objeví jiné plodiny chránící povrch. Poblíž místa, kde staví logistické centrum firma Iveco Czech Republic, bývaly dva poldry. Sovětská armáda je zavezla, pokusíme se vrátit místo do původního stavu.

Pak se také nabízí možnost některých dalších úprav v tomto prostoru těsně za městem. Jednalo by se konkrétně třeba o zřízení cesty nebo vysazení rozptýlené zeleně, aby se plocha pole rozdělila na několik úseků a rychlost vody, když by došlo k dalšímu náhlému velkému přídělu srážek, by se snížila a tím zároveň přinášení hlíny z povrchu pole do přilehlé obytné města a znečišťování veřejných prostranství i ničení majetku obyvatel.

Starosta města Martin Krejza dále uvedl, že se jedná o jednotlivé akce, které by se proti případnému přívalu bahna z polí mohly provést. „Projekt je zadán u místní společnosti Agroprojekce, koncem letošního roku budeme mít k dispozici elaborát s návrhem a výčtem předpokládaných finančních nákladů,“ uzavřel problematiku Martin Krejza. Konkrétní práce ve vymezeném prostoru by mohly možná začít již v příštím roce, záležet bude samozřejmě na penězích.