Humor z dobového tisku.

Humor z dobového tisku.

Humor z dobového tisku.

Přišel nedávno Indra k lékaři: „Pane doktore, co mám dělat, já pořád mluvím pro sebe."
„Z toho si nic nedělejte, to přejde."
„Jó, přejde, přejde, ale kdo ty blbosti má pořád poslouchat!!

Výlet pánů Biľaka a Indry do Moskvy jsme neorganizovali. Nedovolte návrat ani autostopem.  ČEDOK

Víš, co je NKVD?
???
Nikdy kolaboraci – Vivat Dubček.

Víte, že si Biľak s Indrou musí dát každé ráno panáka?
To aby v hlavě vůbec něco měli!!!

Na ochranu státní banky nejsou třeba ruské tanky! Ten kus hovna, co tam máme, sami sobě ohlídáme!!!

Inzerce:
Vyměním Volhu pozn. zn. ABA 7119 za vozítko pro invalidy. Zn.: „Spěchá".

Vyměním vilu 12+1 s přísl. za dáču na Sibiři. Zn.: „Kolder".

Zaběhla se hyena slyšící na jméno Šalgovič. Jelikož je podezření ze vztekliny, utraťte. Zn.: „ZOO".

Vyměníme Varšavskou smlouvu za Dubčeka. Zn.: „Brňáci".

„Vyměním vázaného Lenina za svázaného Brežněva."

„Dubčekovi slivovici, Brežněvovi po palici!"

„K jídlu jim nic nedejte, radši všechno sežerte!"

„Zastavte výrobu ruských vajec!"

Prodám levně Československo. Zn.: „Biľak – 30 stříbrných".

Vstupují do Dubčekovy strany

V úterý minulý týden, v době, kdy jsme ještě nevěděli, s jakou zprávou přijedou naši straničtí a vládní činitelé z jednání v Moskvě, dostavil se na stranický výbor při PO jeden soudruh. Nesměle zaklepal a při vstupu dovnitř po dotazu, co si přeje, řekl prostými slovy: „Jsem Janoušek, strojvedoucí z depa a přišel jsem si pro přihlášku do strany."
Pochopitelně, že mu bylo vyhověno, a na dotaz, proč právě v těchto kritických dnech se tak rozhodl, prohlásil, že se o vstup do strany snažil již před měsícem, ale zase ta liknavost našich funkcionářů v základních organizacích. A že se přihlásil právě v těchto dnech, chce dokázat soudruh Karel Janoušek, strojvedoucí lokomotivního depa Česká Třebová, že politice Dubčeka věří a že ho chce svou prací a činností ve straně podpořit.
V těchto pohnutých dnech nebyl jediný, neboť na stranickém výboru vydali dalších sedm přihlášek pro nové členy KSČ.
(Hlavní tah, časopis železničářů provozního oddílu Česká Třebová, 5. září 1968)

Brzy jsem pochopil

To jsem nikdy neviděl, aby strojvedoucí na pantografové jednotce nějak pečlivě dbal o čistotu vozové skříně. A ony jsou na různé ty čmouhy i jiné nečistoty zvlášť citlivé. Až nedávno jsem pozoroval strojvedoucího s kbelíkem a hadrem, jak umýval stěny. Přitom se nějak pečlivě vyhýbal křídovému nápisu. Stálo tam: Náš draze milovaný Svoboda. Tak tedy proto ta péče.
(Hlavní tah, časopis železničářů provozního oddílu Česká Třebová)

Drahý a milovaný Leonide Brežněve!

2. 9. 1968 – 13. den okupace

Heslo dne: Na shledanou v lepších časech!

Drahý a milovaný Leonide Brežněve!
S obdivem a láskou, sahající za hranice naší galaxie, vzhlížíme k Vám a posíláme naše bratrské pozdravy k Vám do Moskvy, do města, z něhož tak prozíravě a moudře obhlížíte nás socialistický tábor, neustále sužovaný imperialisty a jejich přisluhovači. Jsme neskonale vděčni, že Vaše orlí oko z tak vysokého postavení zavčas zahlédlo naši malou zemičku už už zchlamstnutou imperialistickou obludou, před kterou se v zoufalství třásl celý náš národ.
Jako jeden šik stáli jsme obklopeni hájkem s malými dubčeky a smrky a třásli se o svobodu.
Jako rajská hudba zazněl nám v hodině dvanácté (promiňte 23. hod.) šustot Vašich obrněných tančíků a letících vlaštoviček, na jejichž kolech a křídlech poslal jste nám, drahý Leonide, opět mír a blaženost do našich srdcí a ujištění, že sami nikdy nezůstaneme. Rychlost, s jakou jste to všechno provedl, nás zastihla bohužel nepřipraveny. Nemohli jsme připravit ani květiny, ani tribuny, ani řečníky a ani pohoštění. Vaši vojáčci se na nás za to právem horšili (udělali nám ti Vaši lumpíci sem tam i pif paf a bum bác – no, co máme Vám povídat, moc jsme se s nimi nasmáli. Fotografie pošleme!).
Vůbec Vám nevytýkáme, že jste nám v tom fofru pod rouškou noci omylem odvezli naše státní a veřejné představitele místo plíživých kontrarevolucionářů. To nic, to se kolikrát stane i ve dne, natož pak v noci. Ostatně, brzy se to vysvětlilo, a poslal jste nám je všechny i s dokumentem a podpisem zpátky.
Za Vaši lásku a obětavost přijměte, prosíme, naše pozvání k nám na Orlík. Pro orla Vaší velikosti jsme lepší hnízdečko, bohužel, nenašli. Nikoho si s sebou nemusíte vozit. Budete se tam v otevřených, přátelských a bratrských diskusích, zajímajících obě strany, zaručeně cítit jako doma.
Doslechli jsme se, že snad hodláte brzy odvolat domů Vaše ogary. Nu, co naplat, život není samá legrácka, ale i práce. My si tady opravíme  silnice, domy, mosty, uděláme nějakou tu kremaci a pak si zase ty Vaše „pruďasy" pozveme.
Výzdobu, kterou jsme zvládli dodatečně a v rekordním čase, za spontánního nadšení celého národa, ponecháme, protože se jistě na dlouho loučit nebudeme.
S navěčně bratrskými pozdravy
Vaši Čechoslováčci

Schváleno censurou

1. Do front na sovětské knihy, časopisy a noviny se stavějte až od 5 hod.
2. Odmítejte navštěvovat jiné filmy než sovětské.
3. Rozeberte si spojenecká a bratrská vojska do svých domovů (na celé zaopatření).
4. Vyzdobte domy vlajkami a portréty našich ochránců.
5. Všemi prostředky (i tělem) zabraňte odchodu spřátelených armád.
6. Učte se pilně rusky, maďarsky, polsky a bulharsky. Jde o světové jazyky, s kterými se domluvíte všude. (Když tak určitě všude na východ od ráje.)
7. Když dovolená, tak víte kde!
8. Rozšiřujte přátelskou korespondenci, hlavně a především se sovětskými občany.
9. Odmítejte sportovat a soutěžit s jinými, než s příslušníky států, jež nás ochraňují.
10. Když na studie, tak snad víte, kde vám toho mohou namluvit nejvíc.
11. Ze SČSP udělejte super masovou organizaci (odznaky a vlaječky v dostatečném množství ve všech skladech).
12. Braňte a střežte a za každých okolností a příležitostí náš pevně semknutý obranný svazek, který by nám mohl být ukraden.
(Svobodný zpravodaj n. p. Vigona)