Téměř šedesát projektů žáků základních a středních škol z okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy bude soutěžit o postup do krajského kola soutěže. Mezi projekty je zastoupena celá řada zajímavých témat z nejrůznějších vědních oborů.

„Cílem festivalu je naučit žáky základy vědeckého způsobu řešení problémů a prezentace jejich výsledků. Získané znalosti a zkušenosti mohou položit základ pro jejich budoucí profesní dráhu a volbu dalšího studia. Účast v soutěži umožňuje talentovaným dětem upozornit své rodiče, učitele i okolí, že něco umějí a jsou schopny na sobě dále pracovat a dosáhnout výsledků, kterými vystupují z řady,“ uvedl Stanislav Medřický, předseda asociace AMAVET, která soutěž již třetím rokem ve spolupráci s Pardubickým krajem pořádá.

V loňském roce uspěli se svým projektem studenti Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli v mezinárodní konkurenci více než 1500 středoškoláků v soutěži INTEL ISEF v USA, kde získali v oboru inženýrství první místo. Rovněž letos se mohou autoři nejlepších projektů z okresního kola postupně probojovat až k účasti v mezinárodních soutěžích.

„Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji bude pokračovat i v dalších letech. Je důležité, aby učitelé druhého stupně základních škol a středoškolští pedagogové aktivně podpořili zájem žáků o účast v soutěži. Ten, kdo projde soutěžními koly festivalu, získá cenné znalosti a zkušenosti, které mu v budoucnu umožní lepší startovní pozici ve studiu i práci v konkurenci méně aktivních vrstevníků,“ dokončil Stanislav Medřický.

Festival vědy a techniky pro děti mládež v Pardubickém kraji byl podpořen Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Pardubickým krajem.