Rekonstrukce pardubického vlakového nádraží a prostoru před ním by mohla být hrazena dotací z tzv. švýcarských fondů.

Žádost musí podat během července

„Pokud by se to skutečně podařilo, bylo by možné na tento projekt získat téměř tři čtvrtiny finančních prostředků z tohoto dotačního titulu,“ konstatoval náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř (ODS).

„Společně s Pardubickým krajem a Českými drahami jsme se shodli, že by bylo ideální, kdybychom na tuto dotaci dosáhli,“ poznamenal Alexandr Krejčíř.

„Z těchto peněz by se daly hradit jak úpravy uvnitř nádražní haly, tak i prostory před nádražím,“ řekl náměstek pardubického primátora.
„Žádost musíme podat do poloviny července. Výhodou je, že v tomto případě není nutné dokládat územní rozhodnutí a ani stavební povolení. Žádost musí obsahovat hlavně jednoduchý popis projektu a jeho finanční rámec,“ prozradil Alexandr Krejčíř.

„V současné době je třeba posoudit především dopravní situaci v tomto prostoru. Nemůže jít pouze o nějaké krátkodobé řešení. I proto musí být žádost, kterou chceme podat, v souladu s dlouhodobou dopravní koncepcí města,“ pokračoval náměstek pardubického primátora.

Hromadná doprava má být blízko sebe

„Rádi bychom, aby se v těsné blízkosti vlakového nádraží potkávala městská i příměstská hromadná doprava,“ nastínil Alexandr Krejčíř.
„V tomto ohledu se jako zásadní jeví nutnost dopravně odlehčit Palackého třídě, která je dlouhodobě přetížená. Bude třeba rovněž vybudovat komunikaci za lihovarem mezi hypermarkety OBI a Albert s napojením na Hradubickou tak, jak to bylo schváleno v šestých změnách územního plánu města,“ nechal se slyšet náměstek pardubického primátora.