Související články vpravo…

Město Ústí nad Orlicí může v brzké době změnit jednu ze svých centrálních oblastí v zelenou oázu a občané na svých cestách do úřadů, za kulturou, do nemocnice či do školy se mohou zastavit v parku. Jedná se o oblast o velikosti 2,3 ha, ohraničenou nedávno opravenou Hernychovou vilou, bývalým okresním úřadem, zdravotnickou a uměleckou školou, gymnáziem a kulturním domem, pracovně nazývanou Kociánka. Kromě zeleně, laviček, odpočinkových míst a vzrostlých stromů přibudou také parkovací plochy a Smetanova ulice bude v režimu obytné zóny.

Podání žádosti o dotaci z Rozvojového operačního programu na Pardubický kraj odhlasovali zastupitelé v září 2008, kdy spolu s žádostí schválili i tento projekt parkové zóny. V pondělí 27. 4. 2009 hlasování zopakují, tentokrát půjde o přijetí dotace z Rozvojového operačního programu EU ve výši 37 mil. Kč, která je na projekt vázaná. Celková cena pro uvedení záměru do života je 62 mil. korun. Na zbývajících cca 25 milionů korun nutných na spolufinancování projektu, si město vezme úvěr.

Autorem architektonického návrhu je MgA. Přemysl Kokeš, který za své realizované stavby obdržel v minulosti cenu Pardubického kraje. Jeho prací pro Ústí nad Orlicí je projekt velikého parku s vodními plochami, amfiteátrem, dětskými hřišti, mnoha místy k sezení a hlavně místo pro odpočinek i pro občerstvení pro obyvatele města i návštěvníky. Stavební úřad vydal potvrzení o souladu Kociánky s územním plánem. „Kokešův projekt je v naprostém souladu s územním plánem a navíc je velmi potřebný pro obyvatele jako takové plíce města,“ uvedl městský architekt Ing. arch. Skála. Také členové výběrové komise Pardubického kraje před schválením dotace důkladně prozkoumali soulad projektu s územním plánem města.
Město má připravené projekty, které by měly přinášet 3 - 10 mil. ročně a tím zjednodušit splácení úvěru.

„Naším záměrem je rozhodně nepromarnit historicky jedinečnou možnost přijmout peníze z evropských fondů. Ta se už nebude opakovat,“ říká starosta Richard Pešek a dodává, že parky jsou nejcennějšími částmi měst, které občané vyhledávají. „Jsme si vědomi toho, že jde o finančně náročný projekt i díky materiálům, které budou použity: místo betonu žula, místo rezavějícího železa ušlechtilé kovy. Město by se do tohoto projektu bez evropských peněz nikdy nemohlo pustit, ale určitě by muselo s tímto prostorem něco udělat. Jenom vydláždění by dnes stálo 17 milionů, což znamená, že při dotaci 37 mil. město ve skutečnosti vydá pouhých 8 milionů, protože těch 17 by stejně jednou prodláždilo. Je velmi zásadní, že za oněch osm milionů upravíme místo, které využijí všichni občané a návštěvníci, ne jen určitá zájmová skupina,“ uvedl starosta, který požádal o hodnocení Kokešova projektu i projektanta litomyšlských Klášterních zahrad dipl. Ing. Zdeňka Sendlera, který napsal: „Jsem přesvědčen, že realizací předloženého návrhu vznikne velmi příjemný prostor na slušné evropské úrovni. Doufám, že studie bude mít pokračování a v dohledné době se občané a návštěvníci Ústí nad Orlicí budou procházet v moderním kultivovaném prostředí, které mimo jiné ponese poselství dalším generacím o osvícenosti jeho zadavatelů,“ uvedl Zdeněk Sendler.